درباره ما

درباره ما:

 

قصد:

قصد ما ایجاد یکپارچگی و هماهنگی و تداوم ارتباطات میان جامعه ایرانی خارج از کشور در یک فضای تاثیرگزار برای رشد و اعتلای بنیادین جامعه است.

هدف:

هدف ما ایجاد پل ارتباطی مابین ایرانیان با صاحبان مشاغل که در خارج از کشور در هر کسب و کاری،مشتاق ارتباط و سرویس و خدمات ارائه دادن به هموطنان عزیز می باشند، هست.

ما ایمان داریم در راهی که پای نهادیم همواره صداقت، راستی و درستی را پیشه خود کرده و هیچگاه منافع خود را به منافع مخاطبان این مجموعه ترجیح و الویت ندهیم.

آرمان:

آرمان این مجموعه ایجاد یک جامعه هدف مند، منسجم، پر شور، ارزشمدار و همدل در هر نقطه از این گیتی می باشد.

در راه رسیدن به این آرمان از همه شما دعوت می کنیم با ما همراه باشید.

 

About App

Namashahr App Designed for Persian communities who are living in all over the world to promote their business.

Namashar tries to introduce businesses by classified and location based ads and these ads could be found easily since there is a classified list of Businesses, their contact info, Description and Photo and their locations. Therefore, it doesn’t matter where you login to Namashahr app, you are able to search and find your requested business by provided list, Customized filters and sorting as well as using map to reach registered businesses in your area or target area!

Location Based Services

Here we are interested to inform you that we need to use location since we are showing and informing different businesses to user and users use navigation to reach them. Therefore, we need to use Location and Navigation in our application to facilitate the process of searching by users.